Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hippocampus1987

Nie ma tu [na aukcji zaczarowanych pantofelków] księży. Organizatorzy nie wyrazili zgody na ich obecność: księża pozostali w innych, pobliskich bu­dynkach, dobrze im znanych, licząc na eksplozję psychoz.

Zespoły położników oraz grupy policjantów w hełmach oddziałów antyterrorystycznych czekają w bocznych uli­czkach na wypadek, gdyby nadmiar emocji doprowadził do nieoczekiwanych narodzin lub zgonów. Sporządzono listy najbliższych krewnych z uwzględnieniem ich nume­rów kontaktowych. Przygotowano zapas kaftanów bezpie­czeństwa.

Proszę popatrzeć: za kuloodporną szybą migoczą rubi­nowe pantofelki. Nie znamy granic ich mocy. Podejrzewa­my, że takie granice nie istnieją.

— Salman Rushdie „Na aukcji rubinowych pantofelków” [w:] tegoż, „Wschód, Zachód”; przeł. M. Gromkowa

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl